31 de desembre del 2011

Llegir, Escriure, Parlar i Escoltar

Durant les primeres classes de COED vam parlar de l'estreta relació entra aquests quatre termes: llegir, escriure, parlar i escoltar.
D'aquesta manera vam considerar que llegir no és només saber unir el so d'uns fonemes; que escriure no significa tansols col·locar paraules enllaçades entre si amb un sentit; parlar no vol dir només emetre sons; i que escoltar va molt més enllà se captar ones sonores a través del nostre òrgan auditiu.

LLEGIR

  • Llegir no vol dir crear una rèplica del que l'escriptor ha volgut dir, sinó interioritzar el que diu el text i fer-lo nostre. És un procés actiu en el que el lector aporta els seus coneixements per a desxifrar el que ha escrit l'autor, i adaptar-se el text als seus esquemes.
  • Llegir és aconseguir un objectiu, sempre llegim per algun motiu, per alguna finalitat. L'objectiu ens guia la lectura, aquests poden ser molt variats i determinen les estratègies que fem servir i el control sovint inconscient que fem sobre la lectura.
  • Llegir significa enfonsar-se en un procés de predicció. És a dir, a mida que anem llegint, ens anem creant unes expectatives del text, del què passarà, i del que pot venir a continuació. Llegir ens permet formular-nos hipòtesis i fomentar la imaginació

ESCRIURE

Escriure passa per alinear un conjunt de grafismes i paraules en un paper amb un significat concret. Però no només és això. Escriure comporta elaborar un text amb un significat i amb un objectiu concret. D'aquesta manera no és el mateix escriure una novel·la, que escriure una carta, o una llista de la compra.
Per tal d'escriure, amb tot el seu significat, comporta tenir present tot el procés d'elaboració del text:

  • Els aspectes formals: la cal·ligrafia, el suport, la disposició de l'escriptura en el paper, etc.
  • Els aspectes lingüístics: la morfologia, el lèxic, la semàntica utilitzada, la sintaxi, etc.
  • La cohesió i la coherència: que el text estigui ben estructurat, i tingui un sentit en tot el seu conjunt.

PARLAR

L'acte de parlar no només significa emetre una serie de sons. Parlar vol dir establir comunicació, fer traspàs d'una informació, emetre sons amb la finalitat de buscar la comprensió i l'escolta de l'altre interlocutor. Així doncs, ens és molt complicat establir una conversa amb persones que no parlen el nostre mateix idioma. 
Cal remarcar que el concepte "parlar" no només engloba el llenguatge verbal i oral, sinó que sovint parlem a través d'un llenguatge no verbal; i moltes d'altres, ho fem també a través del llenguatge de signes o del mètode Braille. 
Parlar és comunicar.

ESCOLTAR

Escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment. Però lluny d'això, escoltar no vol dir, únicament, captar els sons a través de les nostres orelles (d'això se'n diu sentir), sinó és prestar atenció a allò que estem sentint i donar-li un significat.
Escoltar passa per fer silenci; un silenci no només oral, sinó un silenci també interior. Un silenci que ens permeti orientar tots els nostres sentits cap a allò que volem escoltar.Les habilitats lingüístiques són essencials per tots nosaltres. Pensem que aquestes quatre actituds són normals i quotidianes per la majoria de nosaltres, però malgrat això, penso que bona part dels humans no donem suficient importància a saber escoltar, ni a saber parlar, escriure o llegir. Precisament per això, penso que formar els futurs mestres en aquestes habilitats aporta una continuïtat en aquests quarte arts -si és que els podem anomenar així-, i assegurar la seva permanència en les generacions futures.
"Escoltar ens ajuda a entendre, parlar ens ajuda a ser, llegir ens enriqueix i escriure...escriure ens fa ser qui som".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada